DERULAREA AFACERII
Home / Info / Derularea afacerii

Această secţiune cuprinde informaţii detaliate despre derularea afacerii Dumneavoastră.

Statul român acordă facilităţi pentru deschiderea unei firme greenfield, investitorii străini  fiind stimulaţi cu sume de bani pentru a se localiza în România. Investitorii români sunt şi ei stimulaţi în dezvoltarea afecerilor proprii.

Submeniurile taxe şi facilităţi conţin informaţii actualizate în acest domeniu.

Informaţiile despre forţa de muncă din Regiunea Vest vă oferă o imagine detaliată despre forţa de muncă disponibilă în cele patru judeţe componente ale Regiunii şi diverse comparaţii internaţionale referitoare la rata şomajului pentru a explica de ce localizarea afacerii Dumneavoastră în Regiunea Vest este cea mai bună alegere.

Costurile operaţionale sunt actualizate şi prezintă costurile necesare pentru o investiţie greenfield, precum şi contribuţiile totale datorate de angajator pentru fiecare angajat.

Proprietatea intelectuală prezintă obiectele proprietăţii intelectuale - creaţiile, semnele distinctive şi definirea anumitor termeni precum marcă, brevetul de invenţie, desenul sau modelul industrial.