PROPRIETATE INTELECTUALă
Home / Info / Derularea afacerii / Proprietate intelectuală
Legislaţia aferentă se poate consulta la submeniul Legislaţie.


Obiectele protecţiei proprietăţii industriale sunt definite de Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale , semnată la 20 martie 1883 , ele putându-se împărţi în trei grupe :
  1. Creaţii:
  • invenţii – rezolvarea cu mijloace tehnice a unei probleme tehnice din orice domeniu tehnologic
  • modelele de utilitate – reprezintă o formă de protecţie asigurată de înregistrarea sau acordarea unui brevet pentru o invenţie aparţinând de regulă domeniului mecanic
  • desene şi modele industriale – prin care se protejează aspectul nou al unui produs având funcţie utilitară

2. Semne distinctive :

  • mărcile – semne susceptibile de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane
  • indicaţii geografice – denumirea servind la identificarea unui produs originar dintr-o ţară , regiune sau localitate a unui stat , în cazurile în care are o calitate, o repetiţie sau alte caracteristici determinante pot fi în mod esenţial atribuite acestei origini geografice
  • nume comerciale - numele sau , după caz , denumirea sub care un comerciant îşi execută comerţul şi sub care semnează

3. Reprimarea concurenţei neloiale – promovează mijloacele de apărare împotriva actelor de concurenţă contrare practicii oneste în comerţ sau industrie (ro.wikipedia.org/)

top

Brevetul de invenţie

Titlul unic de protecţie a invenţiilor în Romania este brevetul de invenţie, conform Legii nr. 64 din 11 octombrie 1991 *** Republicată privind brevetele de invenţie.

Durata de valabilitate a brevetului este de 20 ani şi începe de la data constituirii depozitului naţional reglementar.
Brevetul de invenţie conferă titularului dreptul de a interzice terţilor să efectueze fara autorizaţia sa următoarele acte:
- pentru produse: fabricarea, comercializarea, oferirea spre vânzare, folosirea, importul sau stocarea în vederea comercializării, oferirii spre vânzare sau folosirii;
- pentru procedee sau metode: folosirea acestora.
Intinderea protecţiei conferite prin brevet este determinată de conţinutul revendicărilor, care se interpretează în legătură cu descrierea şi desenele invenţiei. [Legea nr. 64 din 11 octombrie 1991  Art.31]


Marca

Marca este un element esenţial al strategiei întreprinderilor, ea face distincţia dintre produsele şi serviciile întreprinderii şi cele ale concurenţei Legea nr. 84 din 1998 Privind mărcile şi indicaţiile geografice.

Marca este alcatuită din cuvinte - inclusiv nume de persoane - desene, litere, cifre, elemente figurative, elemente tridimensionale şi în particular forma produsului sau a ambalajului, combinaţii de culori ca şi orice alte combinaţii ale acestor semne.

Pentru consumator reprezintă cel mai comod mijloc da a recunoaşte rapid o categorie de produse şi servicii care i-a fost recomandată sau, pe care experienţa l-a determinat să o prefere altor produse sau servicii de aceeaşi natură. Pentru întreprindere, marca reprezintă un mijloc de a cuceri şi a păstra o clientelă. O marcă poate fi opusă altei marci, utilizată de concurenţă, numai după înregistrarea la OSIM. [Legea nr. 84 din 1998 art.3 lit.a]

Drepturile titularului mărcii sunt confirmate prin certificatul de înregistrare a mărcii. Înregistrarea mărcii conferă titularului un drept exclusiv asupra mărcii pentru produsele şi/sau serviciile pentru care s-a efectuat înregistrarea, pe un termen de 10 ani de la data constituirii depozitului. Înregistrarea aduce cu sine interdicţia , pentru terţi, de a depune sau de a utiliza, fără autorizaţie, indiferent sub ce formă, marca sau unul din elementele sale caracteristice, pentru aceleaşi produse sau servicii. [Legea nr. 84 din 1998 Art.29]


Indicaţia geografică

Indicaţia geografică este denumirea servind la identificarea unui produs originar dintr-o ţară, regiune sau localitate a unui stat, în cazurile în care o calitate, o reputaţie sau alte caracteristici determinate pot fi în mod esential atribuite acestei origini geografice. [Legea nr. 84 din 1998 Art.3 lit.f]


Desenul sau modelul industrial

Poate fi inregistrat ca desen sau model industrial aspectul estetic (exteiror) nou, al unui produs în două sau trei dimensiuni, având o funcţie utilitară.
Prin desen se înţeleg motivele (forme bidimensionale) prezentate pe ţesături, hârtie, porţelan, etc.
Prin model se înţelege o formă tridimensională, de exemplu, aparatură electrică, mobilier, încălţăminte, etc.

top