RESURSE
Home / Info / Resurse

In aceasta sectiune va prezentam studii si alte tipuri de resurse care ofera o imagine a Regiunii Vest si a Romaniei pentru investitori. Studiile de mai jos se împart în două categorii: documente elaborate de ADR Vest şi documente elaborate de către alte organizaţii.

  1. Documente elaborate de ADR Vest
  2. Documente elaborate de către alte organizaţii
  3. Prezentari Power Point - Evenimente

I.Documente elaborate de ADR Vest:

1.1. Studiu regional - Particularităţi şi provocări privind sectorul IT&C - Regiunea Vest

Autor: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest
[Limba romana si sumar in limba engleza]

Sectorul ICT prezinta o importanta majora in dezvoltarea economica si contribuie la cresterea competitivitatii la nivel national si regional. In aceste context cercetarile regionale legate de impactul economic al extinderii societatii informationale asupra cresterii productivitatii trebuie incurajate.

Acest studiu isi propune identificarea caracteristicilor economice ale agentilor economici din sectorului ICT pe nivele, analiza caracteristicilor si dinamicii fortei de munca in sectorul ICT din Regiunea Vest, precum si analiza modului de apreciere a factorilor care influenteaza dezvoltarea pe termen mediu a sectorului ICT.

1.2. Studiu regional - Particularităţi şi provocări privind sectorul automotive - Regiunea Vest

Autor: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest
[Limba romana si limba engleza]

Cercetarea de fata isi propune sa realizeze o analiza la nivelul particularitatilor si provocarilor industriei producatorilor de componente pentru automobile din Regiunea Vest in vederea identificarii perspectivelor de sustinere si dezvoltare pe baza nevoilor acestor industrii si a resuselor existente (resurse economice, sociale si institutionale).

Industria auto este o industrie caracterizata prin globalizare. In discutiile cu privire la industria auto intalnim cel mai adesea termeni precum investitii straine directe, productie globala sau comert international. Furnizorii de piese si subansambluri au urmat producatorii si au devenit "furnizori globali".

1.3. Studiu de impact privind proiectele cu finanţare nerambursabilă gestionate de ADR Vest - Regiunea Vest

Autor: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest
[Limba romana]

Principalul scop al acestui studiu a fost evaluarea impactului asupra Regiunii Vest a diferitelor programe PHARE si a celor finantate prin Fondul National de Dezvoltare Regionala derulate in perioada 2000-2008, prin prisma Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest in calitate de organism implicat in gestionarea programelor, dar si a promoterilor de proiecte si a beneficiarilor finali.

Abordarea acestui studiu de impact consta in a analiza alocarile financiare care au fost la dispozitia diferitelor tipuri de beneficiari, sumele care au fost atrase de acestia si domeniile in care au fost implementate proiecte.

De asemenea, acest studiu a tratat si o serie de dificultati intampinate la nivelul diferitelor faze ale proiectului, dificultati cu care s-au confruntat atat beneficiarii de finantari, cat si institutiile implicate in gestiunea programelor, in contextul in care astfel de obstacole pot fi intalnite si in cadrul dezvoltarii proiectelor sau programelor derulate prin Fonduri structurale.

1.4. Strategia Regională de Inovare Regiunea Vest 2009-2013

Autor: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest
[Limba romana si limba engleza]

În anul 2004, ADR Vest a realizat Strategia Regională de Inovare, cu finanţare de la Uniunea Europeană. Până în prezent, această iniţiativă strategică a condus la materializarea de proiecte pilot, cum ar fi „Tehimpuls - Centrul Regional pentru Inovare şi Transfer Tehnologic", „Automotivest - Iniţiativa Regională de Cluster în Sectorul Automotive" sau proiecte de infrastructuri şi servicii de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI) ale actorilor regionali.

Regiunea Vest este prima regiune din România care a elaborat o strategie de inovare regională 2005-2008, prin finanţare UE (FP5) măsura „Strategii Regionale de Inovare în Ţările Asociate".

Obiectivul general îl reprezintă accelerarea dezvoltării economice a Regiunii Vest prin integrarea inovării şi cunoaşterii în cadrul politicilor publice şi a activităţii curente a întreprinderilor, în vederea creşterii competitivităţii produselor şi serviciilor inovatoare pe piaţa globală.

Astfel, în 2009, anul european al creativităţii şi inovării, ADR Vest a actualizat Strategia Regională de Inovare Regiunea Vest 2009-2013, în concordanţă cu evoluţia mediului CDI şi de afaceri al Regiunii Vest, precum şi cu oportunităţile de finanţare disponibile din Fondurile Structurale, actualizare care s-a făcut în parteneriat cu actorii publici şi privaţi din Regiunea Vest, cu partenerii strategici ai ADR Vest, administraţia publică, camere de comerţ, institute de cercetare, etc.

Strategia Regională de Inovare Regiunea Vest 2009-2013 cuprinde 3 axe strategice fiecare cu următoarele măsuri:

1. Sprijinirea infrastructurii de inovare, generatoare de valoare adăugată în termeni de produse / soluţii / tehnologii CDI
1.1 Dezvoltarea de noi servicii de către Tehimpuls şi alte instituţii de cercetare şi transfer tehnologic
1.2 Încurajarea asocierii dintre întreprinderile unui sector şi formarea de clustere sectoriale
1.3 Extinderea şi crearea de noi locaţii destinate dezvoltării întreprinderilor inovatoare şi bazate pe cercetare

2. Sprijinirea inovării în întreprinderi, susţinută de internaţionalizarea acestora
2.1 Creşterea competitivităţii întreprinderilor prin investiţii în CDI
2.2 Crearea de servicii de internaţionalizare a întreprinderilor
2.3 Acordarea de sprijin financiar din fondul regional preseed şi seed

3. Promovarea culturii de inovare la nivel regional
3.1 Susţinerea inovării în cadrul politicii de dezvoltare regională
3.2 Realizarea de acţiuni de promovare şi diseminare a culturii de inovare la nivelul Regiunii Vest

1.5. Evoluţia demografică a Regiunii Vest

Autor: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest
[Limba română]

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a iniţiat acest demers în vederea obţinerii unei imagini regionale a dinamicii demografice în contextul în care informaţiile de bază cu privire la populaţie sunt esenţiale pentru a înţelege comportamentul uman şi a anticipa schimbările.

Această analiză regională valorifică statistici oficiale elaborate de Institutul Naţional de Statistică (anuare, buletine, proiecţii, etc), rapoarte naţionale şi europene şi le redă sub forma tabelelor, graficelor şi hărţilor pentru o mai bună înţelegere a complexităţii domeniului investigat. Dincolo de a sintetiza informaţiile statistice culese, acest document doreşte să ofere suport politicilor publice şi demersurilor de planificare strategică (proiecte de dezvoltare, investiţii economice, infrastructură, urbanism, etc) care iau în calcul variabila demografică.

1.6. Dezvoltarea infrastructurilor de afaceri din Regiunea Vest - Plan de actiune

Autor: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest

[Limba romana si sumar limba engleza]

La nivelul implicarii in planificarea strategica a dezvoltarii socio-economice a regiunii, ADR Vest este pricipalul actor în elaborarea Planului pentru Dezvoltare Regională (2009-2013, 2014-2020), cât şi a altor documente strategice sau analize sectoriale (automotive, ICT, demografice, etc).

Documentul de faţă propune o variantă preliminară/propunere a unui Plan regional de Îmbunătăţire a infrastructurilor de afaceri din Regiunea Vest. El reprezintă rezultatul unei munci sistematice depuse în cadrul proiectului MITKE (Managing Industrial Territory in the Knowledge Era), finanţat prin programul INTERREG, care are ca scop construirea unei platforme de comunicare între regiuni şi furnizarea unor mecanisme adecvate pentru colectarea, schimbul şi transferul de experienţe în vederea identificării şi testării unor soluţii şi instrumente de intervenţie privind îmbunătăţirea managementului parcurilor industriale şi a infrastructurilor de afaceri.

1.7.   Studiu de potențial privind dezvoltarea axei Timișoara - Arad centrii de polarizare ai dezvoltării în Regiunea Vest

[Limba romana]

ADR Vest și-a propus să realizeze prin acest studiu un model de dezvoltare urbană integrată durabilă, bazată pe coeziune economică, socială și teritorială. Studiul este realizat de ADR Vest în perioada septembrie 2012 - februarie 2013. Documentul final poate fi consultat aici.

1.8.  Creşterea impactului utilizării fondurilor structurale asupra calităţii vieţii locuitorilor din Regiunea Vest

[Limba romana]

Scopul acestui studiu este identificarea potențialului de dezvoltare și atragerii de fonduri destinate dezvoltării în vederea creșterii calității vieții și transformării Regiunii Vest într-un loc atractiv pentru locuit, muncit și vizitat. Studiul a fost realizat de ADR Vest, impreuna cu IRES, în perioada septembrie 2012 - martie 2013. Rezultatele acestui proiect sunt:


- Calitatea vieții în localitatile urbane din Regiunea Vest;
Raport privind calitatea vietii in Regiunea Vest;
- Portofoliu de proiecte regionale

1.9. Studiu regional de transport şi mobilitate

[Limba romana]

ADRVest a realizat în perioada iunie-decembrie 2012 un studiu cu privire la sistemul de transport cu scopul de a sprijini dezvoltarea politicii în domeniul transporturilor şi îmbunătăţirea accesibilităţii, dezvoltării teritoriale, competitivităţii şi coeziunii. Documentele elaborate în cadrul acestui proiect sunt:


- Analiza date regionale;
- Modelarea mobilității;
- Strategie transport Regiunea Vest;
- Plan de acțiune pentru mobilitate;
- Listă orientativă de proiecte

1.10. Sustenabilitatea - Motor al dezvoltării în Regiunea Vest

[Limba romana]

Proiectul derulat de ADR Vest în perioada iunie-decembrie 2012 are în vedere elaborarea unei metodologii de analiză a nivelului dezvoltării durabile în Regiunea Vest care să permită o mai bună activitate de programare regională, bazată pe dignosticarea resurselor şi nevoilor de dezvoltare din prisma sustenabilităţii intervenţiei cu proiecte de finanţare. Raportul asupra dezvoltării durabile în Regiunea Vest poate fi consultat aici.

1.11. Asistenţă din partea Platformei pentru Specializare Inteligenta (S3) pentru Agenda Digitala a Regiunii Vest

[Limba engleza]

În data de 12 februarie ADR Vest a gazduit delegaţia formata din Dl Crister Mattsson si Marco Forzati, in calitate de experti din partea Institutului Suedez ACREO. Intâlnirea a fost facilitata de Platforma de Specializare Inteligenta (S3) oferita de Joint Research Centre  a Comisiei Europene din care fac parte DG REGIO si DG Research-Innovation, in scopul oferirii de consultanta regiunilor de dezvoltare in elaborarea de politici privind sectorul IT si Strategia pentru Agenda Digitala.

Ulterior intalnirii expertii au formulat un raport ce poate fi descarcat aici...

Acest raport contine un set de observatii privind potentialul si conditiile de dezvoltare a unei Agende Digitale in Regiunea Vest

1.12. Studiu în domeniu agro-food realizat de IMP³rove - European Innovation Management Academy

IMP³rove - European Innovation Management Academy, partener extern al consorțiului NICHE, a oferit vouchere gratuite pentru a evalua managementul inovării a 140 de firme active în sectorul agroalimentar din regiunile NICHE, utilizând un instrument performant de evaluare.

Evaluarea reprezinta o valoare adăugată semnificativă și ofera o imagine clară asupra sectorului agroalimentar la nivelul regiunilor partenere în vederea poziționarii și compararii la nivel regional și european

Studiul este disponibil aici...

II. Documente elaborate de către alte organizaţii:

2.1. Reinventing European growth, Ernst & Young's European attractiveness survey 2009

Autor: Ernst & Young
[English language]

În acest tulbure şi fascinant an, Sondajul european de atractivitate investiţională Ernst & Young 2009 se referă la cele 3.718 investiţii de capital făcute în 42 de ţări europene de către multinaţionale, mari şi mici, care au creat mai mult de 148.000 de locuri de muncă. Aceşti investitorii străini au urmărit locaţii cu potenţial pentru lanţul de aprovizionare, costuri competitive şi resurse avantajoase, structurile de impozitare naţionale şi locale atractive, stimulente pentru afaceri şi  clustere tehnologice.

3.718 de proiecte au fost anunţate în 2008, punând capăt la cinci ani de creştere economică internă susţinută.  În 2008, Europa a oferit la fel de multe proiecte de investiţii străine directe ca şi în anul 2007, dar impactul crizei economice asupra creării de locuri de muncă a fost sever. Numărul de locuri de muncă create de ISD a scăzut cu 16% la 148.333, accelerarând o tendinţă descendentă ce se desfăşura din anul 2004.

2.2. Invest in Romania! 2009 - PricewaterhouseCoopers

Autor: PricewaterhouseCoopers
[English language]

In aceste vremuri tulburi, a beneficia de toate stimulentele disponibile de la bugetul de stat si a constientiza toate schemele de ajutor de stat care se potrivesc nevoilor de afaceri sunt o necesitate pentru toate companiile. Scopul acestei brosuri este de a va oferi un nivel ridicat de intelegere a ceea ce este disponibil in acest moment si astfel veti obtine o imagine de ansamblu a ceea ce ar putea fi aplicabil pentru compania dumneavoastra.

2.3. European Union foreign direct investment yearbook 2008 (data 2001 - 2006) - Eurostat

Autor Eurostat
[English language]

In „Anuarul de investitii straine directe din Uniunea Europeana 2008", Eurostat a prezentat si analizat datele statistice privind fluxurile de ISD, de stocuri si de venituri pentru UE considerata un intreg.

Acest anuar ofera utilizatorilor aspecte analitice legate de stocurile de investitii straine directe, fluxurile si veniturile pentru Uniunea Europeana. Anuarul are un obiectiv simplu: de a oferi factorilor de decizie politici si corporatisti un grad ridicat de calitate al informatiilor statistice despre investitiile directe.

2.4. Cluster paper 2008 - EC working paper

Autor: Comisia Europeana
[English language]

Principalul obiectiv al acestui Document de lucru al Comisiei Europene este de a prezenta si analiza in continuare conceptul de clustere si de a informa despre principalele politici de sustinere a clusterelor.

Acest document descrie rolul potential al clusterelor, politicile de cluster si initiativele de cluster pentru competitivitate si inovare si dovezile statistice disponibile in acest sens. Scopul acestei lucrari nu este nici acela de a evalua impactul initativelor si politicilor de cluster individuale din Europa, nici de a furniza o evaluare a impactului actiunilor implementate sau planificate la nivel european in sprijinul clusterelor. In schimb, se ofera informatii cu privire la conceptul de clustere si a impactului economic al acestora.

2.5. Cloe clusters linked over Europe - Cluster management guide

Autor: Cloe project
[English language]

Acest „Ghid de Management al Clusterului" este primul document ce defineste cele mai importante etape pentru constituirea unei initiative de cluster. Ghidul arată cum un cluster poate fi infiintat, finantat si extins cu succes. Cele mai bune practici de la regiunile CLOE clarifica acest proces in detaliu.

„Ghidul de Management al Clusterului" reflecta experientele avute de catre partenerii CLOE in domeniul infiintarii si dezvoltarii clusterelor. Acesta ghid este primul ghid privind crearea si gestionarea de clustere care tine cont de condiţiile diferite existente in tarile membre ale clusterului.

2.6.Raportul Global al Competitivitatii 2010-2011

Autor: Forumul Economic Mondial
[Limba romana]

Raportul Global al Competitivităţii 2010-2011 contribuie la înţelegerea factorilor cheie care determină creşterea economică, ajută să explice de ce unele ţări reuşesc mai bine în majorarea veniturilor şi oportunităţile pentru populaţiile respective şi oferă factorilor politici şi managementului afacerilor un instrument important în formularea politicilor economice îmbunătăţite şi reformelor instituţionale.

Raportul din acest an a clasificat un număr record de 139 economii şi astfel continuă să fie cea mai cuprinzătoare evaluare de acest gen. Raportul conţine un profil detaliat pentru fiecare din economiile prezentate în studiu, precum şi o secţiune extinsă de date cu clasamente globale.

2.7 Industria auto din Romania simbolizeaza tranzitia la automobile cu buget redus. O noua dimensiune a automobilelor cu buget redus.

Focalizata pe aceasta piata, industria auto romaneasca are pozitia confortabila de a avea produsele potrivite pentru a tinti doua segmente cheie: pietele noi nesaturate si grupul tinta de clienti vest europeni care prefera automobilele cu buget redus. Pentru a vizualiza profilul de tara pentru Romania realizat de reputata firma Ernst&Young, va rugam sa navigati aici.

2.8 Romania Business Passport, Ernst & Young, 2011

[Limba Engleza]

Ernst & Young este un lider global în servicii de asigurare, taxe, tranzacţii şi consultanţă.

Această publicaţie conţine informaţii într-o formă sumară despre România, incepand cu 1 ianuarie 2011: o prezentare generală a ţarii, prezentare generală a mediului de afaceri din România, fuziuni şi achiziţii, fiscalitatea în România. Obiectivul principal al acestei lucrări este de a furniza toate informaţiile de care un investitor sau o companie are nevoie, cu scopul de a-şi concepe un plan de afaceri în România.

2.9 "Servicii pentru creșterea competitivității și specializare inteligentă în Regiunea Vest"

Autor: Banca Mondiala

[Limba romana si engleza]

Prin intermediul Programului de Asistenta Tehnica, Banca Mondială a realizat pentru Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest un proiect de cercetare intitulat, „Servicii pentru crestrea competitivitatii și specializare inteligentă în Regiunea Vest", al cărui scop este de a identifica politici și intervenții ce pot îmbunătăți competitivitatea regională.

In continuare puteți descărca rapoartele de progres, cele finale fiind disponibile în luna iulie.

2.10. European Competitiveness Report 2012

[Limba engleza]

Această publicație este elaborata de Unitatea A5 "Analiza economică și evaluarea de impact", DG „Întreprinderi și Industrie".

Raportul 2012 examinează modul în care globalizarea a schimbat modul în care firmele cooperează, precum și avantajele și limitările  rețelelor de business (comparativ cu clusterele). Se analizează politicile de vecinătate a UE ca o sursă de competitivitate și valoare adaugata.

Raportul poate fi consultat aici...

2.11. EY's attractiveness survey - Europe 2014

Autor: Ernst & Young

[Limba Engleza]

Studiile privind atractivitatea tarilor si regiunilor europene, realizate de E&Y, sunt recunoscute ca o sursă-cheie privind investițiile străine directe (ISD). Examinand atractivitatea unei anumite regiuni sau țari, ca destinație pentru investiții, studiile sunt concepute pentru a ajuta companiile să ia decizii și guvernele sa elimine anumite bariere. Studiul prezinta o metodologie în două etape care analizează atât realitatea cat și percepția ISD într-o anumita țara sau regiune.

Studiul poate fi consultat aici...

2.12.Global Innovation Index 2016

"Global Innovation Index 2016", ediția a 9-a în acest an, este co-publicat de Universitatea Cornell, INSEAD, și Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (WIPO, o agenție a Organizației Națiunilor Unite, ONU). Academia IMP³rove - a contribuit în calitate de partener pentru această publicație.

"Global Innovation Index" este folosit ca instrument pentru revizuirea și sprijinirea diverselor politici de inovare și revendicările acestora asupra eficacității.

Indexul poate fi consultat aici...