FACILITăţI
Home / Info / Derularea afacerii / Facilităţi

Există 2 feluri de facilităţi: referitoare la dezvoltarea economică durabilă, taxare şi la facilităţile acordate pentru angajarea forţei de muncă.

1.Facilităţi referitoare la dezvoltarea economică durabilă

2.Facilităţi acordate pentru angajarea forţei de muncă

1.Facilităţi referitoare la dezvoltarea economică durabilă

 România oferă oportunităţi egale de a investi pentru investitorii străini şi români.

Metoda de amortizare accelerată

Conform Codului Fiscal, [ Lege Nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, Art.24 , alin. (6) lit.b], maşinile şi echipamentele, computerele şi perifericele lor, precum şi brevetele, pot fi amortizate prin metoda accelerată, în care un maximum de 50% din valoarea activului fiscal poate fi dedusă în cursul primului an de utilizare, în timp ce restul de valoare a activului poate fi amortizată pe durata de viaţă utilă rămasă.

Stimulente speciale pentru cheltuielile legate de activităţile de cercetare şi dezvoltare

Companiile pot beneficia de o deducere suplimentară de 20% din cheltuielile eligibile în ceea ce priveşte activităţile de cercetare şi dezvoltare efectuate de către aceştia. În plus, amortizarea accelerată poate fi aplicată pentru dispozitivele şi echipamentele utilizate în activitatea de cercetare şi dezvoltare. Acest stimulent este aplicabil, cu condiţia ca beneficiarul să participe la o schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea cercetării, dezvoltării şi inovării. Impozitare amânată: reevaluarea contabilă recunoscută în scopuri fiscale.

În conformitate cu o cerinţă de contabilitate, mijloacele fixe din reevaluare sunt de asemenea, recunoscute în ceea ce priveşte impozitul pe profit. Cu alte cuvinte, dacă o companie românească îşi reevaluează activele sale fixe la o valoare mai mare decât valoarea contabilă, ca urmare a creşterii în valoarea lor fiscală netă, societatea poate beneficia de amortizarea fiscală crescută, precum şi de un impozit mai mic pe profiturile obţinute printr-o vânzare a acestor active. Momentul impozitării pentru aceste reevaluări este atunci când rezervele de reevaluare, care au fost deduse anterior, sunt distribuite către acţionari.

 Prin urmare, aceste dispoziţii fiscale au avantaje prin care momentul impozitării poate fi amânat şi controlat, astfel 100% din bani proveniţi din investiţii pot fi utilizaţi pentru a fi reinvestiţi.

Scutirea de impozitul pe dividendele aferente profitului reinvestit începând cu 2009

Dividendele distribuite sunt exceptate de la impozitare începând cu 1 ianuarie 2009 dacă sunt investite în aceeaşi sau într-o altă companie romanească. Pentru a beneficia de această scutire, dividendele trebuie să fie reinvestite pentru a păstra şi a creşte numărul de angajaţi şi pentru a stimula liniile de afaceri existente.

Cote de TVA reduse cu 5% pentru vânzarea de clădiri

 Companiile care vând clădiri pot aplica o cotă redusă de TVA de 5% în următoarele cazuri:

 • în cazul în care clădirile sunt parte a unei politici sociale, cum ar fi cămine de bătrâni, case de pensionare;
 • orfelinate, centre de reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi;
 • clădirea reprezintă locuinţă pentru o persoană / familie şi are o suprafaţă utilă maximă de 120 de metri pătraţi şi o valoare mai mică de 380 mii RON (exclusiv TVA).

Scutiri de taxe locale pentru mediul de afaceri situat în parcuri industriale şi parcuri ştiinţifice şi tehnologice

Nici un impozit pe proprietate nu se datorează pentru clădiri si construcţii situate într-un parc industrial. De asemenea, terenurile  în cadrul parcurilor industriale sunt scutite de impozitul pe teren.

Stimulentele acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de parcuri industriale cuprind:

 • taxe mai mici pe activele concrete şi pentru terenurile utilizate de parc;
 • scutirea de taxe specifice pe teren;
 • amânări la plata TVA-ului pentru materiale, echipamente şi conectarea la reţelele de utilităţi publice în timpul perioadei de investiţii, până când parcul este pus în funcţiune;
 • programe de dezvoltare pentru infrastructură, investiţii şi dotări echipamente acordate de către administraţia publică centrală şi locală, societăţi şi asistenţă externă financiară;
 • donaţii, concesiuni şi fonduri structurale pentru dezvoltare.

Companiile care operează în cadrul parcului beneficiază de:

 • diverse servicii oferite de administratorul parcului gratuit sau cu taxe reduse;
 • condiţii avantajoase în ceea ce priveşte locaţia, utilizarea infrastructurii de comunicaţii şi a parcului, cu plata în rate

Regim fiscal special pentru micro-intreprinderi

 Companiile pot opta pentru regimul de micro-societate în cazul în care mai multe criterii sunt îndeplinite:

 • cifră de afaceri de până la 100.000 EUR
 • au între 1 şi 9 angajaţi
 • obţin mai mult de 50% din cifra lor de afaceri din alte activităţi decât consultanţă şi management

Micro-întreprinderile sunt supuse la plata impozitului pe venituri de 3%, aplicat la cifra de afaceri anuală, cu excepţia anumitor tipuri de venituri. Nerespectarea condiţiilor de mai sus va pune compania în situaţia de a fi plătitor de impozit pe profit.

Schema de ajutor de stat pentru investiţii noi

 Schema de ajutor de stat, emisă de Guvernul român pentru companiile care investesc în România, este declarată de către Hotărârea de Guvern 160/2008 şi se aplică de la 1 ianuarie 2009.

 Limitări ale schemei se referă la:

 • investiţie iniţială între 5 şi 10 milioane de euro şi generează un număr de minim 50 de locuri de muncă în urma investiţiei iniţiale;
 • investiţie iniţială între 10 şi 20 de milioane de euro şi generează un număr de minim 100 de locuri de muncă în urma investiţiei iniţiale;
 • investiţie iniţială între 20 şi 30 milioane euro şi generează un număr minim de 200 de locuri de muncă în urma investiţiei iniţiale;
 • investiţie iniţială de peste 30 de milioane de euro şi generează un număr minim de 300 de locuri de muncă în urma investiţiei iniţiale;

Alte limitări se referă la la impactul investiţiilor în sectorul industrial, creşterea dimensiunilor proiectului, o scădere a timpului pentru punerea în aplicare şi o influenţă directă a ajutorului de stat în decizia companiei de a investi în regiune.

Schema de ajutor de stat este valabilă pentru 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2009 şi are un buget total de 1 miliard de euro, dar nu mai mult de 200 de milioane de euro pe an.

 
2.Facilităţi acordate pentru angajarea forţei de muncă

Facilităţile acordate pentru angajarea forţei de muncă se calculează pe baza indicatorului social de referinţă, valoarea acestuia modificându-se de Guvern în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat. [Lege Nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă]

Indicatorul social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, denumit în continuare indicator social de referinţă, reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, acordate atât în vederea asigurării protecţiei persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj, cât şi în vederea stimulării anumitor categorii de persoane pentru a se încadra în muncă, precum şi a angajatorilor pentru a încadra în muncă persoane în căutarea unui loc de muncă. [Lege Nr. 76/2002, art. 5, pct.IX]

Valoarea indicatorului social de referinţă se modifică prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat an/an anterior. [Lege Nr. 76/2002, art. 127 (3)]

 • Angajare absolvenţi: Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi, şi primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare absolvent:

  a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;

  b) o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior;

  c) o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior. [Lege Nr. 76/2002, art. 80, par.1]
 • Angajare absolvenţi cu dizabilităţi: Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevăzute la alin. (1) pe o perioadă de 18 luni. [Lege Nr. 76/2002, art. 80, par.2]

Angajatorii care încadrează absolvenţi în condiţiile art. 80 sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 3 ani de la data încheierii. [Lege Nr. 76/2002, art. 83 (1)]

 • Angajare şomeri: Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă persoanelor încadrate din aceste categorii, şi primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani. [Lege Nr. 76/2002, art. 85 (1)]

 • Cheltuieli cu training: În scopul prevenirii şomajului şi consolidării locurilor de muncă prin creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale ale persoanelor încadrate în muncă, angajatorilor care organizează, în baza planului anual de formare profesională, programe de formare profesională pentru proprii angajaţi, derulate de furnizori de servicii de pregătire profesională, autorizaţi în condiţiile legii, se acordă, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, o sumă reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională organizate pentru un număr de cel mult 20% din personalul angajat. [Lege Nr. 76/2002, art. 48^1 (1)]