ECONOMIA REGIUNII VEST
Home / Economia Regiunii Vest

Dinamismul unei economii regionale emergente

Dacă pentru români Regiunea Vest înseamnă în mod tradiţional bogăţie, un nivel de dezvoltare superior mediei româneşti şi un stil de viaţă cu puternice influenţe din spaţiul german şi central european, pentru investitorii străini Regiunea Vest s-a reliefat ca un spaţiu investiţional promiţător, unde oportunităţile substanţiale ale unei pieţe emergente pot fi valorificate într-un mediu de afaceri modern şi civilizat. Astfel, plecând de la un set de circumstanţe favorabile şi clădind pe o impresionantă tradiţie industrială, în perioada post-comunistă Regiunea Vest a înregistrat o creştere economică constantă, superioară mediei româneşti şi a reuşit să atragă un volum impresionant de investiţii străine, orientate către sectoare economice dintre cele mai diverse.

Dinamica economică a Regiunii Vest este rezultatul unui întreg complex de factori, dintre care cei mai importanţi ar fi nivelul superior de calificare a forţei de muncă, mentalitatea cosmopolită şi multiligvismul care caracterizează un important segment din populaţia regiunii, proximitatea faţă de pieţele occidentale şi importantele resurse naturale existente în regiune.

Moştenind importanta tradiţie industrială a Banatului, care a fost o regiune-pilot pentru multe experienţe inovatoare în Imperiul Austro-Ungar, Regiunea Vest s-a caracterizat în şi înainte de 1989 printr-o infrastructură industrială bine-dezvoltată şi diversă. Oportunităţile şi provocările apărute imediat după 1989, precum şi cele mai recente, asociate cu integrarea României în Uniunea Europeană, au constituit un stimul esenţial pentru diversificarea şi consolidarea unor structuri economice regionale competitive, orientate către cerinţele pieţelor din Europa vestică. Un rol esenţial în transformarea structurală a Regiunii Vest a fost jucat de capitalul străin, care a descoperit în această piaţă emergentă mentalităţi şi atitudini asemănătoare cu cele din pieţele mature din Europa de Vest.

În acest sens trebuie menţionat că infrastructura industrială din Regiunea Vest a fost susţinută şi de o infrastructură educaţională şi de cercetare performantă, centrată în jurul Universităţii „Politehnica" din Timişoara, una dintre cele mai importante universităţi tehnice in întreg spaţiul sud-est european. Alături de buna calificare profesională a forţei de muncă din Regiunea Vest, realizată în cadrul învăţământului superior în cele 14 universităţi din Regiune (7 de stat + 7 particulare) şi într-o reţea extinsă a învăţământului tehnic, plurilingvismul răspândit în rândurile populaţiei multi-etnice din regiune, precum şi nivelul bun de cunoaştere a limbilor străine au fost alţi factori favorabili pentru investiţiile străine din Regiunea Vest. În acest context, merită menţionat că în 12 licee din Regiune se poate obţine un bacalaureat în 5 limbi (germană, maghiară, sârbă, slovacă şi croată) şi că în universităţile din regiune sunt specializări cu predare în limbile engleză sau germană. În plus, după 1989, au apărut licee cu predare în limbi de largă circulaţie internaţională precum engleză, franceză, spaniolă.

Proximitatea faţă de diverse pieţe

Fără îndoială, proximitatea culturală faţă de Europa a Regiunii Vest este şi o expresie a proximităţii geografice de care se bucură regiunea. Situată la aproximativ aceeaşi distanţă de Viena şi de Bucureşti, ca şi locaţie în Europa, Timişoara, „capitala" Regiunii Vest, a devenit în ultimii ani, graţie şi Aeroportului Timişoara Traian Vuia, cel mai mare aeroport regional din interiorul triunghiului Budapesta-Bucureşti-Belgrad, un loc de unde poţi zbura rapid către 20 destinaţii din Europa.

Legăturile tradiţionale cu Europa Centrală, exprimate şi în situarea Regiunii pe coridoarele pan-europene IV şi VII de transport şi infrastructura de transport în plin proces de modernizare şi de adaptare la standardele europene constituie un punct avantajos nu numai pentru investitorii interesaţi de exploatarea resurselor locale din Regiunea Vest, dar şi pentru cei care vor să utilizeze Regiunea Vest ca nod logistic major pentru asamblarea de produse şi exportul de produse către pieţele din Europa Centrală, dar şi către alte pieţe. În acest sens, Regiunea Vest poate fi foarte atrăgătoare pentru investitorii care vor să reducă costurile asociate cu transportul şi asamblare bunurilor importate din zona Asia-Pacific pentru pieţele din Europa Centrală şi de Est.

Dezvoltarea Regiunii Vest a fost influenţată şi continuă să fie susţinută de importantele resurse naturale existente în această regiune cu relief divers, care cuprinde deopotrivă câmpiile deosebit de fertile din partea de apus a judeţelor Timiş şi Arad, zonele colinare cu importante resurse minerale, precum şi un segment important al Carpaţilor Meridionali şi Occidentali, care include unul dintre cele mai importante parcuri naturale din Europa, Parcul Naţional Retezat. Dată fiind această bogată înzestrare, în momentul de faţă nu se poate vorbi de o deplină punere în valoare a resurselor naturale din Regiunea Vest.