CREşTERE ECONOMICă CONSTANTă
Home / Economia Regiunii Vest / Creştere economică constantă

Creştere economică constantă

Dinamismul economic al Regiunii Vest este dat de trend-ul ascendent al densităţii întreprinderilor active care a atins maximul de 23,3 întreprinderi active la 1000 de locuitori în anul 2012, deşi în anul 2011 a crescut la nivelul de 29,9 întreprinderi active la 1000 de locuitori. Deşi valoarea a suferit un declin faţă de anul precedent în contextul manifestării crizei economice indicatorul s-a aflat peste media naţională pe întreaga perioadă analizată, anii 2004-2012.

Sursa: Calcule realizate pe baza: INS, Anuarul Statistic al României şi Statistica teritorială, 2004-2013

În anul 2012, în regiune existau peste 57 de mii de firme active, din care un procent important de 13,2% investiţii străine directe cărora li se datorează creşterea economică şi profitul multisectorial estimat la circa 400 milioane de euro.

Sursa: Lista firme, 2012

În viaţa economică sunt conturate două zone geografice: pe de o parte, centrele economice Arad şi Timişoara şi-au asigurat o relativă pluriactivitate economică, iar pe de altă parte, centrele urbane din judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara, care au fost destinate activităţilor monoindustriale şi au devenit centre de referinţă ale industriei datorită exploatării intensive a materiilor prime şi a activităţilor productive legate de valorificarea acestora.

În Regiunea Vest are loc o activitate intensă şi dinamică de schim­­buri comerciale internaţionale, existând însă discrepanţe mari între jude­ţe­le regiunii. Totuşi, media balanţei comerciale a Regiunii Vest ne arată că valoarea exporturilor a depăşit valoarea importurilor în anul 2013.

Sursa: INS (2014), Buletinul statistic lunar al Regiunii Vest,  martie 2014

Sursa: INS (2014), Buletinul statistic lunar al Regiunii Vest, martie 2014