TRADIţIA INDUSTRIALă A BANATULUI
Home / Economia Regiunii Vest / Tradiţia industrială a Banatului

Tradiţia industrială a Banatului

Una din caracteristicile sectorului industrial la nivelul Regiunii Vest este prezenţa a aproape tuturor ramurilor: construcţii de maşini, automotive, tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiilor,  componente electronice, prelucrarea lemnului, industria minieră, chimică şi, alimentară, etc.

În anul 2012, în Regiunea Vest îşi desfăşurau activitatea 42.622 firme. Ponderea aparţine evident mi­cr­o­-în­tre­prin­derilor (86,4%) şi întreprinderile mici (10,9%).

Sursa: INS (2012), Anuarul Statistic al României 2013

Activitatea IMM-urilor a fost afectată de criza economică acest fapt fiind sesizat pe fluctuaţia principalilor indicatori.

Sursa: INS (2012), Anuarul Statistic al României 2013

Pe perioada 2008-2011 PIBul regional a înregistrat creşteri continue şi semnificative, ajungând în anul 2011 la 55.290 milioane lei calculate la preţuri curente. În mod constant PIB-ul regional a participat cu în jur de 10% la PIB-ul naţional.

Sursa: INS, (2011), Anuarul Statistic al României 2013

În anul 2011 cea mai mare contribuţie la PIB regional din cadrul Regiunii Vest a reprezentat-o Timişul, cu 49%. Urmează judeţele Arad (22%), Hunedoara (17%) şi pe ultimul loc s-a clasat judeţul Caraş-Severin, cu o pondere de 12%.

Sursa: INS, (2011), Anuarul Statistic al Romaniei 2013

Conform Eusoatat, PIB-ul pe locuitor în anul 2011 în Regiunea Vest a fost de 54 Euro, superior faţă de nivelul României, de 48 Euro. Cel mai mare PIB s-a înregistrat în regiunea Bucureşti-Ilfov (122 Euro), depăşind astfel pragul de 75% prevăzut de obiectivul Convergenţă, iar valoarea minimă s-a înregistrat în Regiunea Nord-Est (29 Euro).

Sursa: Eurostat, 2014

*PPS reprezintă standardul puterii de cumpărare (o valută artificială care ia în considerare diferenţele nivelurilor în preţuri naţionale).