VOLUM IMPRESIONANT DE INVESTIţII STRăINE
Home / Economia Regiunii Vest / Volum impresionant de investiţii străine

Volum impresionant de investiţii străine în Regiunea Vest

Regiunea Vest beneficiază de o pondere relativ ridicată a participării străine la capital, pe fondul continuării schimburilor tradiţionale şi al unui comportament regional în continuă adaptare la mediul de afaceri internaţional.

În anul 2012, volumul ISD în Regiunea Vest a atins 4.510 mil euro situînd Regiunea Vest pe locul III în Topul competitivităţii investiţionale.

Sursa: BNR, INS, (2012), Investiţiile străine directe în România în anul 2012

Investiţiile străine directe în Regiunea Vest au fost orientate în funcţie de accesibilitatea şi potenţialul zonelor, precum şi de mentalitatea oamenilor de afaceri şi de tradiţia în domeniul respectiv, majoritatea fiind concentrate în judeţele Timiş şi Arad.


Principalele sectoare de investiţii sunt:

  • Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
  • Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
  • Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
  • Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
  • Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile
  • Fabricarea echipamentelor electrice
  • Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
  • Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

Cel mai mare număr de investiţii străine localizate în Regiunea Vest provin din Germania, şi anume un număr de 56 de firme cu cifra de afaceri mai mare de un milion de euro. Pe locul al doilea se află Italia cu un număr de 4 de investitori localizaţi. Urmează Austria şi Franţa.