CALIFICARE SUPERIOARă A FORţEI DE MUNCă
Home / Economia Regiunii Vest / Calificare superioară a forţei de muncă

Calificare superioară a forţei de muncă

În anul 2012, în Regiunea Vest totalul populaţiei active era de 855.000 persoane active reprezentând o rată de 52.5% din totalul populaţiei în varstă de muncă. Din acest total erau ocupate efectiv în câmpul muncii 812.000 persoane, reprezentând o pondere de 49.6% din totalul persoanelor în varstă de muncă.

Sursa: INS, (2013), Forţa de muncă în România, ocupare şi şomaj în anul 2012

De altfel ponderea cea mai mare a forţei de muncă cu studii superioare se află pe intervalul 25-34 ani.

Sursa: INS, (2013), Forţa de muncă în România, ocupare şi şomaj în anul 2012

Sursa: INS, (2013), Forţa de muncă în România, ocupare şi şomaj în anul 2012

Se observă faptul că în anul 2012 majoritatea populaţiei ocupate din Regiunea Vest are o pregătire medie, cu un procent de 64% din totalul populaţiei ocupate. Urmează apoi populaţia ocupată cu un nivel superior de educaţie, 19%, iar cei cu un nivel scăzut de educaţie reprezintă 17% din totalul populaţiei ocupate din Regiunea Vest.

Sursa: INS, (2013), Forţa de muncă în România, ocupare şi şomaj în anul 2012