ERNACT

ERNACT  - European Regions Network for the Application of Communications Technology  

ERNACT  - European Regions Network for the Application of Communications Technology  - este o rețea europeană constituită în 1990 în vederea promovării economiei bazate pe cunoaştere şi a societăţii informaţionale la nivelul regiunilor partenere, cu precădere prin dezvoltarea şi implementarea de proiecte transfrontaliere, inter-regionale şi transnaţionale care să contribuie la definirea unor modele de dezvoltare regională bazată pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, precum și pentru construirea noii generații de infrastructură și servicii TIC (Tehnologia Informației și Comunicațiilor) necesară susținerii și dezvoltării serviciilor publice, solidarității sociale și a locurilor de muncă. Rețeaua este alcătuită din autorităţi locale şi regionale din 7 regiuni europene.

Până în prezent, ERNACT a implementat peste 20 de proiecte în domeniul TIC cu o valoare de peste 50 milioane euro. Proiectele implementate au vizat arii de dezvoltare precum e-guvernare, dezvoltarea de sisteme online de consultare publică, e-procurement (sisteme electronice pentru achiziții publice), tehnologia telecomunicaţiilor mobile, reţele "de bandă largă" de mare viteză, e-business şi reţele de cooperare pentru întreprinderi mici și mijlocii.  

Regiunea Vest a devenit membră în cadrul Reţelei ERNACT  - European Regions Network for the Application of Communications Technology - începând cu 1 ianuarie 2012.

În parteneriat cu ERNACT ADR Vest a implementat proiectul CO2FREE, finanţat prin programul INTEREG IVC,  având drept obiectiv furnizarea de instrumente specifice pentru abordarea conceptelor de eficienţă energetică şi transport durabil şi definirea unor planuri de acţiune pentru adoptarea la nivelul regiunilor partenere a unor măsuri care să conducă la atingerea standardelor europene din punct de vedere al consumului energetic, eficienţei energetice şi a utilizării de resurse regenerabile de energie.

ADR Vest a facilitat cooperarea membrilor Reţelei ERNACT cu reprezentanţi ai sectorului TIC din Regiunea Vest în cadrul Târgului Regional de Inovare InnoMatch, care a avut loc în perioada 3 - 4 aprilie 2013, precum şi în cadrul întâlnirii anuale a Reţelei ERNACT, găzduită de ADR Vest la Timişoara în 12 - 13 martie 2013.

Domeniile de interes ale Reţelei ERNACT în perioada următoare vizează sprijinirea regiunilor partenere prin elaborarea şi implementarea de proiecte colaborative, utilizând instrumentele financiare ale Comisiei Europene (ex. Orizont 2020), pentru dezvoltarea, implementarea şi diseminarea de soluţii bazate pe tehnologia informaţiei pentru dezvoltare economică şi socială, cu accent pe domeniile prioritare din cadrul Agendei Digitale a Uniunii Europene,  corelarea priorităților de dezvoltare în domeniul TIC cu strategiilor de specializare inteligentă la nivelul regiunilor partenere şi stabilirea de parteneriate de colaborare cu alte regiuni europene, dar şi cu organizaţii din zona Atlanticului.

Mai multe informaţii sunt disponibile pe pagina de internet a Reţelei ERNACT -   www.ernact.net, precum şi în Broşura electronică.

La adresa de mai jos pot fi vizualizate interviurile cu reprezentanţii regiunilor ERNACT care s-au reunit la Derry, Irlanda, în perioada 27 - 28 noiembrie, în cadrul  Comitetului de Management al Reţelei:

http://bit.ly/1jloWM2