PROIECTE IN DERULARE
Home / Proiecte / Proiecte in derulare

1. NICHE - Dezvoltarea de lanțuri valorice inovative în sectorul agroalimentar


Proiectul NICHE - Dezvoltarea de lanțuri valorice inovative în sectorul agroalimentar este finanțat în cadrul Programului Interreg Europe, cu un buget de 1,3 milioane de euro și o durată de 4 ani.

Mai multe detalii despre proiect aici...

2. iEER - Sprijinirea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin politici la nivel regional

iEER este un proiect finanțat prin Programul Interreg Europe 2014 - 2020, cu un buget de 2,3 milioane de euro și care reunește 10 regiuni din Europa.

Mai multe detalii despre proiect aici...

3. MonitoRIS3 - schimbul de experienta in mecanismul de monitorizare, indicatori si metodologii destinate imbunatatirii politicilor si instrumentelor in contextul Strategiilor Regionale de Specializare Inteligenta

MonitoRIS3  este un proiect finanțat prin programul Interreg Europe 2014 - 2020, cu un buget de 1.3 millioane de euro  și cu participarea a  6 partneri.

Mai multe detalii despre proiect aici...