NICHE
Home / Proiecte / NICHE

NICHE - Dezvoltarea de lanțuri valorice inovative în sectorul agroalimentar

Proiectul NICHE - Dezvoltarea de lanțuri valorice inovative în sectorul agroalimentar este finanțat în cadrul Programului Interreg Europe, cu un buget de 1,3 milioane de euro și o durată de 4 ani.

Regiunile partenere  în proiect sunt: Regiunea Vest din România - coordonator proiect, regiunea Border din Irlanda, regiunea Irlanda de Nord din Marea Britanie, regiunea Tartu din Estonia, regiunea South Ostrobothnia din Finlanda, regiunea Kujawasko-Pomorskie din Polonia și regiunea Creta din Grecia.

Proiectul NICHE este construit în jurul similitudinilor și potențialului de inovare existent al regiunilor participante.

Principalii factori care care au contribuit la crearea acestui parteneriat sunt:

  • importanța sectorului alimentar în cadrul dezvoltării socio-economice regionale;
  • determinarea creșterii nivelului actual al cercetării și inovării în sectorul alimentar, ca modalitate de a raspunde la cererea actuală și datorata potențialului său de creștere inteligentă deja identificat și reflectat în Strategiile regionale de specializare inteligentă (RIS3) a partenerilor;
  • o voință în procesul de învățare și schimbul de experiență cu alte regiuni europene care se confruntă cu provocări și oportunități similare;
  • necesitatea de a pune în aplicare instrumentele corecte care sa contribuie la dezvoltarea sectorului alimentar bazat pe consolidarea capacității de cercetare și inovare existente în aceste regiuni.

Obiectivul proiectului este de a facilita noi oportunități de afaceri în sectorul agroalimentar, bazate pe inovare, cunoștiințele acumulate la nivelul regiunilor partenere și pe resursele de specializarea inteligentă ale acestora.

Principala activitate a proiectului va consta în stabilirea unor ecosisteme eficiente pentru inovare și dezvoltarea unor planuri de acțiune care au ca scop creșterea capacității de inovare a sectorului agroalimentar.

Implementarea proiectului se va face cu sprijinul actorilor din piața agroalimentară (companii private sau de stat, autorități publice locale și regionale, universități și centre de cercetare, organizații neguvernamentale) din cele șapte regiuni partenere. Acești actori vor avea posibilitatea, prin implicarea în proiect și participarea în cadrul unor schimburi de experiență, să își dezvolte competențele, să implementeze modele de producție mai eficiente, să-și îmbunătățească stategiile de marketing  și distribuție sau chiar să își dezvolte noi tipuri de servicii sau modele de afaceri.

Proiectul „NICHE - Dezvoltarea de lanțuri valorice inovative în sectorul agroalimentar" a fost conceput ca răspuns la nevoia Regiunii Vest de a dezvolta sectorul agroalimentar, nevoie sesizată ca urmare a studiilor făcute pentru întocmirea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Vest.

Prezentare NICHE

Website: http://www.interregeurope.eu/niche/