PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
Home / Info / Fonduri structurale / Programul Operational Regional

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR 2007 - 2013) reprezintă unul din cele şapte programe operaţionale (documente de programare) elaborate de România şi adoptate de Comisia Europeană şi va fi finanţat din unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene -Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

Pentru finanţarea POR pe parcursul perioadei de programare 2007-2013 sunt alocate aproximativ 4,38 miliarde Euro, din care 3,726 miliarde Euro (84%) reprezintă finanţare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), reprezentând 19,4% din totalul Fondurilor Structurale şi de Coeziune alocate pentru finanţarea Obiectivului Convergenţă în România. Restul de fonduri provin din fonduri publice româneşti (14%) şi fonduri private.

Va invitam sa cititi mai multe informatii aici.