RESURSELE NATURALE EXISTENTE
Home / Economia Regiunii Vest / Resursele naturale existente

Resursele naturale existente

1. Resurse subsolice importante

Ca urmare a alcătuirii geologice complexe şi a reliefului variat, Regiunea Vest posedă bogate şi diverse resurse subsolice dintre care se pot aminti: hidrocarburi lichide şi gazoase (petrol şi gaze naturale) în special în zona de câmpie, minereuri de metale feroase şi neferoase care predomină în zonele de deal şi de munte, zăcăminte de cărbuni concentrate mai ales în judeţele Hunedoara şi Caraş-Severin şi materiale de construcţii.

2. Bogate resurse de ape termale şi minerale

Structura geologică şi tectonica Regiunii Vest au favorizat exploatarea şi valorificarea bogatelor ape termale, minerale şi de apă plată din regiune, care au fost cunoscute şi captate din cele mai vechi timpuri. Potenţialul balnear al apelor termale este valorificat în următoarele staţiuni de interes naţional şi regional: Băile Herculane (judeţul Caraş-Severin), Geoagiu-Băi (judeţul Hunedoara) şi Moneasa (judeţul Arad), dar şi în alte staţiuni mai mici, de interes local. Sunt valorificate intens apele minerale de la Lipova (judeţul Arad) şi Buziaş (judeţul Timiş), precum şi apa plată de la Băile Herculane.

3. Potenţial teren agricol

Potenţialul agricol al Regiunii Vest se bazează pe terenurile agricole fertile, în special pe existenţa molisolurilor care datorită conţinutului ridicat de humus sunt cele mai fertile soluri pentru cultura plantelor. Răspândirea mare a acestui tip de soluri în Regiunea Vest, cât şi fertilitatea ridicată a acestuia a transformat Câmpia Banato-Crişană în cea de-a doua mare zonă agricolă a ţării.


Fondul funciar în Regiunea Vest în 2007

 4. Importante resurse forestiere şi dezvoltarea sectorului de exploatare şi prelucrare a lemnului

Regiunea Vest deţine importante resurse forestiere, care depăşesc media naţională, cu precădere în zonele de deal şi de munte, respectiv în judeţele Hunedoara şi Caraş-Severin. Gradul ridicat de împădurire din arealele montane a favorizat dezvoltarea unui sector intens de exploatare, cu unităţi de prelucrare a lemnului la marginea muntelui, care a stat la baza dezvoltării economiei din acea zonă.