INFRASTRUCTURă EDUCAţIONALă şI CERCETARE
Home / Economia Regiunii Vest / Infrastructură educaţională şi cercetare

Formare profesională şi cercetare-dezvoltare

Regiunea Vest beneficiază de un mediu educaţional cu tradiţie, oferind multiple oportunităţi de specializare pentru forţa de muncă locală. Multiculturalismul regiunii tradus printr-o îndelungată tradiţie a învăţământului liceal în limbi materne altele decât româna (germană, maghiară, sârbă, croată, slovacă) coroborat cu prezenţa a numeroase licee cu predare în limbi moderne (engleză, franceză, spaniolă) poate reprezenta un avantaj competitiv pentru firmele care aleg să îşi desfăşoare activitatea aici.

Învăţământul tehnic, infrastructura de cercetare-dezvoltare şi calitatea învăţământului superior reprezintă alte puncte tari. Cu cele opt universităţi (patru universităţi de stat şi patru particulare), centrul universitar Timişoara este unul dintre cei mai importanţi poli academici din România. Învăţământul superior este bine reprezentat şi în oraşele Arad, Reşiţa, Deva, Lugoj, Petroşani şi Hunedoara.

Capacităţi de formare profesională a adulţilor în Regiunea Vest

Conform Registrului Oficial al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, în Regiunea Vest există un total de 673 de cursuri de formare autorizate, acoperind o gamă largă de profesii şi activităţi pe diferite sectoare economice. Principalele specializări oferite de furnizorii autorizaţi sunt în domeniul industriei alimentare şi hoteliere, industriei textile, construcţiilor şi instalaţiilor, serviciilor de îngrijire personală, comerţului, resurselor umane, vânzărilor, afacerilor imobiliare şi managementului calităţii.
Mulţi formatori oferă, de asemenea, cursuri de iniţiere în operarea calculatorului şi introducerea de date, cursuri de limba engleză şi cursuri pentru agenţi de pază şi ordine.

Sursa: www.cnfpa.ro

Cercetare-Dezvoltare în Regiunea Vest

1. Domeniile de Cercetare-Dezvoltare bine reprezentate în cele patru judeţe ale Regiunii sunt:

 • Tehnologia Sudurii
 • Încercări de materiale
 • Chimie şi electrochimie
 • Fizică
 • TIC
 • Medicină şi Biologie
 • Ştiinţe sociale, Psihologie
 • Construcţii de material rulant - vagoane
 • Industria textilă
 • Viticultură
 • Construcţii de maşini
 • Silvicultură
 • Pomicultură
 • Siderurgie
 • Metalurgie
 • Minerit şi protecţie antiexplozivă
 • Hidrotehnică, hidromecanică, hidroenergie

2. Tehimpuls - Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic Tehimpuls urmăreşte stimularea economiei regionale şi creşterea capacităţii competitive a companiilor regionale prin promovarea inovării şi a dezvoltării tehnologice la nivelul Regiunii Vest (judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara). Acţionând ca şi interfaţă regională, Tehimpuls propune legături strategice cu parteneri regionali importanţi. Pachetul de servicii oferit de către Tehimpuls include:

 • Asistenţă pentru dezvoltarea de proiecte inovatoare şi comercializarea rezultatelor
 • Asistenţă în realizarea de proiecte colaborative între întreprinderi şi instituţii de cercetare, dezvoltare şi inovare
 • Creşterea nivelului de conştientizare asupra inovării şi dezvoltării tehnologice în Regiunea Vest .

Pentru mai multe informaţii consultaţi www.tehimpuls.ro