CLUSTERE
Home / Clustere

Centrul Regional de Inovare si Transfer Tehnologic - Tehimpuls

Tehimpuls - Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic este un organism non-guvernamental și non-profit cu misiunea promovării inovării şi facilitării transferului tehnologic în Regiunea Vest. Tehimpuls a fost înființat în luna septembrie a anului 2006 ca urmare a Strategiei Regionale de Inovare - strategie implementată în Regiunea Vest de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în perioada 2004-2006.

Misiune

Misiunea Asociaţiei Tehimpuls este de a servi drept interfaţă între cererea şi oferta de inovare, în vederea creşterii competitivităţii mediului de afaceri în Regiunea Vest România, prin promovarea inovării şi dezvoltării tehnologice.

Membri

 • Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest România
 • Universitatea „Politehnica" din Timişoara
 • Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad
 • Universitatea de Vest din Timişoara
 • Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara
 • Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României
 • Asociaţia Generală a Inginerilor din România - Filiala Timişoara
 • Obrist Eastern Europe S.R.L.
 • AZUR S.A.
 • Universitatea de Vest „Vasile Goldiş" din Arad

Servicii

 • Asistenţă în comercializarea rezultatelor cercetării şi intermedierea de transferuri tehnologice
 • Consultanţă pentru implementarea de soluţii tehnologice în întreprinderi
 • Consultanţă pentru elaborarea şi implementarea de proiecte cu finanţare europeană
 • Formare în domeniul inovării şi valorificării drepturilor de proprietate intelectuală
 • Implementarea de vouchere de inovare
 • Organizarea Competiţiei Regionale de Inovare şi acordarea Premiului Regional de Inovare
 • Creşterea nivelului de conştientizare asupra inovării şi dezvoltării tehnologice în Regiunea Vest

 Website: www.tehimpuls.ro