ARTICOLE DE PRESă
Home / Articole de Presă

IMM-urile din industrie pot lua intre 200.000 si 700.000 de euro nerambursabili

Data: 05.11.2013

Companiile mici şi mijlocii din industrie vor putea obţine finanţare nerambursabilă pentru investiţii în îmbunătăţirea eficienţei energetice, capitol la care România se clasează pe ultimele locuri în Uniunea Europeană.

Fondurile sunt disponibile României prin granturi acordate de statele Spaţiului Economic European (SEE), anume Norvegia, Islanda şi Liechtenstein. Alocarea totală pe acest domeniu este de 8 milioane de euro, în timp ce fiecare proiect va putea beneficia de 200.000 până la 700.000 de euro. Gestionarul proiectului este Ministerul Economiei, care va publica în scurt timp Ghidul Aplicantului.

„Obiectivul general al acestui domeniu constă în reducerea emisiilor de gaze şi noxe poluante. Obiectivul specific al acestui domeniu constă în îmbunătăţirea eficienţei energetice în industrie, în special în industria cu poluare şi consum energetic mare. Aplicanţii eligibili sunt exclusiv IMM-urile din industrie, excepţie în acord cu schema de ajutor de stat. Perioada de deschidere a apelului de proiecte este în primul trimestru al anului 2014 şi apelul va dura cel puţin două luni", precizează reprezentanţii ministerului.

Perioada de implementare a proiectelor se va întinde până în aprilie 2016.

România are printre cele mai mari grade de intensitate energetică din Europa, economia românească având nevoie de de trei ori mai multă energie pentru a produce aceeaşi unitate de produs intern brut ca Germania, potrivit ultimelor date Eurostat, pe anul 2011.

 Îmbunătăţirea eficienţei energetice cu 20% până în 2020 este unul dintre obiectivele asumate de statele UE, alături de creşterea ponderii surselor regenerabile de energie şi reducerea emisiilor de gaze de seră.

În afară de programul de eficienţă energetică finanţat prin granturi SEE, IMM-urile din România au mai putut accesa fonduri printr-un program de inovare „verde" în industrie, care are un buget de 24 milioane de euro. Obiectivele programului sunt promovarea tehnologiilor nepoluante şi a reducerii şi reciclării deşeurilor, iar solicitările din partea aplicanţilor au depăşit de două ori bugetul disponibil.

În total, valoarea finanţării nerambursabile alocate României din partea statelor SEE în perioada 2009-2014 este de aproximativ 306 milioane de euro. Aceste finanţări vor susţine implementarea de proiecte în domenii precum justiţie şi afaceri interne, protecţia mediului, cercetare, sănătate, cultură, societate civilă şi îmbunătăţirea condiţiilor sociale pentru populaţia roma.

< inapoi