PROGRAME OPERATIONALE SECTORIALE
Home / Info / Fonduri structurale / Programe Operationale Sectoriale

PROGRAME OPERATIONALE SECTORIALE

Programele Operaţionale sunt documente strategice de management al fondurilor, care detaliază priorităţile de dezvoltare pentru fiecare sector în parte şi pentru promovarea dezvoltării regionale.

Pentru fiecare Program Operaţional a fost elaborat de către Autorităţile de Management câte un Document Cadru de Implementare, care detaliază respectivul Program Operaţional în vederea implementării.

Programele Operaţionale (2007-20103)
şi ponderile lor procentuale în totalul Fondurilor Structurale şi de Coeziune alocate României sunt următoarele:

1. Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice - 13,3%
2. Programul Operaţional Sectorial de Transport - 23,8%
3. Programul Operaţional Sectorial de Mediu - 23,5%
4. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - 18,1%
5. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative - 1,1%
6. Programul Operaţional Regional - 19,4%
7. Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică - 0,9%

Mai multe informatii puteti citi aici