MULTILIGVISMUL POPULAţIEI
Home / Economia Regiunii Vest / Multiligvismul populaţiei

Multilingvismul populaţiei

Dimensiunea multilingvistică trăieşte prin instituţiile de învăţământ publice dedicate acestei resurse. În Regiunea Vest există 12 licee cu predare în limbi materne altele decât limba română fiind prezente în judeţele:  Timiş (6 unităţi), Arad (3 unităţi), Caraş-Severin (3 unităţi)  şi axate pe: limba germană, limba maghiară, sârbă, slovacă, croată.

Sursa: INS, (2012), Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor