ÎNVăţăMâNTUL TEHNIC
Home / Economia Regiunii Vest / Învăţământul tehnic

Învăţământul tehnic

În anul şcolar / universitar 2011-2012, numărul total de elevi implicaţi în sistemul de învăţământ profesional şi postliceal de maiştri a fost de 10.268, repartizaţi preponderent în învăţământul profesional şi de ucenici.

Sursa: INS, (2012), Anuarul Statistic al României 2013

Principalele profiluri de şcolarizare profesională în Regiunea Vest diferă în cele patru judeţe ale Regiunii:

  • Arad: economic, construcţii, protecţia mediului, transporturi, forestier, industrie alimentară şi sanitar
  • Caraş-Severin: economic, construcţii montaj, construcţii maşini, agricol, forestier, transporturi auto, arte şi meserii
  • Hunedoara: colegii tehnice, şcoli de arte şi meserii, energetic, feroviar, agricol, telecomunicaţii şi lucrări publice, economic, industrial minier
  • Timiş: industrial, silvic, poştă şi telecomunicaţii, agricol, arhitectură, energetic, electrotehnică, economic, transporturi căi ferate, chimie şi protecţia mediului, transporturi auto, industrie alimentară, sănătate