ÎNVăţăMâNTUL SUPERIOR
Home / Economia Regiunii Vest / Învăţământul superior

Învăţământul superior

În Regiunea Vest există 14 unităţi de învăţământ superior oferind specializări în cadrul a 79 de facultăţi şi găzduind 72.124 studenţi în anul universitar 2011-2012. De asemenea, există filiale ale altor universităţi în Regiunea Vest. Cu o populaţie de peste  10.000 de studenţi în anul universitar 2011-2012, Timişoara este unul dintre cele mai importante centre universitare din România. Celelalte oraşe universitare ale regiunii sunt Arad, Reşiţa, Deva, Hunedoara, Petroşani şi Lugoj.

Sursa: INS, (2012), Anuarul Statistic al României 2013

Principalele specializări oferite de instituţiile de învăţământ din regiune sunt:

  • inginerie, turism, protecţia mediului, ştiinţe umaniste şi sociale, ştiinţe economice, teologie, ştiinţe exacte, ştiinţele educaţiei şi asistenţă socială, educaţie fizică şi sport (în Arad, judeţul Arad)
  • inginerie şi ştiinţe economice şi administrative (în Reşiţa, judeţul Caraş Severin)
  • economie, informatică, ştiinţele mediului, administrarea afacerilor, ştiinţe tehnice şi inginerie (în Deva, Petroşani şi Hunedoara, judeţul Hunedoara)
  • drept, ştiinţe sociale, ştiinţe economice, politehnică (mecanică, automatizări, informatică, chimie), medicină şi farmacie, ştiinţe agricole şi veterinare, arhitectură şi construcţii (în Timişoara şi Lugoj, judeţul Timiş)