ARTICOLE DE PRESă
Home / Articole de Presă

Firmele care angajeaza elevi si studenti peste vara primesc sprijin de la stat

Data: 16.07.2013

Prin Legea nr. 72 din 26 martie 2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările și completările ulterioare „angajatorul care încadreaza în muncă elevi și studenți pe perioadă vacanțelor beneficiază, pentru fiecare elev și student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare".

Stimulentul se acordă la cererea angajatorului, iar perioada maximă de acordare este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

Pentru a beneficia de prevederile acestei legi, angajatorii trebuie ca în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor și studenților aflați în perioada vacanțelor să depună la AJOFM Timiș următoarele acte: cerere angajator; tabel nominal cuprinzând elevii și studenții încadrati în muncă pe perioada vacanțelor; adeverință eliberată de instituția de învăţământ prin care se atestă că persoana are statut de elev sau, după caz, de student și urmează cursurile într-o instituție de învatamânt de stat sau particular, înfiinţată potrivit legii, cuprinzând și precizarea expresă a perioadei de vacanță; actul de identitate al elevului sau studentului, în copie; copia contractului de muncă prevăzut la art. 2, încheiat cu respectarea condițiilor de vârstă și a regimului legal al muncii tinerilor, înregistrat, după caz, la inspectoratul teritorial de muncă, conform prevederilor legale; declarație pe propria răspundere a angajatorului.

Pentru detalii suplimentare persoanele interesate se pot adresa direct la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș, bdul Republicii nr.21, et.1, cam.103, sau la numărul de telefon 0256/294231, int. 108, persoană de contact dl. Cojocaru Dan.

< inapoi