ECONOMIE REGIONALA DINAMICA
Home / 5 motive pentru a investi / Economie Regionala Dinamica

1. Economie Regională dinamică

Sectorul industrial al regiunii acoperă aproape toate ramurile: tehnologia informaţiei şi comunicării, constructii de masini, piese electronice, prelucrare a lemnului, industria minieră, industria chimică, producţia de medicamente, textile, industria alimentară, ceramică şi sticlărie, etc. Cu 50,048 companii operaţionale în domeniile: industrie, construcţii şi servicii (9,3% din toate companiile din România), Regiunea Vest are o densitate de 26.04 întreprinderi pentru fiecare 1000 de locuitori, peste media naţională (24.82 întreprinderi pentru fiecare 1000 de locuitori). Prin urmare, pentru investitorii străini, Regiunea Vest este o locaţie de investiţii promiţătoare, oferind posibilităţi substanţiale ale unei pieţe emergente ce pot conduce la un mediu de afaceri modern şi în continuă dezvoltare.

Regiunea Vest este considerată a fi o regiune în creştere, cu rezultate macroeconomice peste media naţională. Raportul PIB / locuitor a fost peste media naţională în fiecare an, de obicei, a doua doar după Regiunea Bucureşti - Ilfov. PIB-ul din Regiunea Vest reprezintă 50,5% din media UE.

Regiunea Vest atins o cifra de afaceri totală de 65 975 mil. lei în 2009, un procent semnificativ fiind deţinut de către IMM-urile cu o cifră de afaceri de peste 29 359 mil. lei (cca 6827 mil. Euro), indicând un puternic spirit antreprenorial capabil de a valorifica oportunităţile oferite de investiţiile străine în regiune.

O altă parte importantă în transformarea structurală a Regiunii Vest este reprezentată de către investitorii străini, care se confruntă pe această piaţă emergentă cu mentalităţi şi atitudini similare cu cele de pe pieţele din Europa de Vest.

Oportunităţi pentru locaţii de afaceri în Regiunea Vest

Investiţiile în infrastructura de afaceri din Regiunea Vest s-au materializat prin înfiinţarea şi dezvoltarea uor diverse zone şi parcuri industriale. Pe de altă parte, oferta de terenuri a administraţiei publice oferă posibilităţi pentru proiecte de tip greenfield. Totodată s-au făcut investiţii mari în clădiri de birouri (ex: City Business Centre, Fructus Plaza Timişoara), care se adresează sectorului de servicii din Timişoara şi Arad. Logistica este un domeniu de succes în ceea ce priveşte investiţiile. În ultimii doi ani, au fost construite în jurul Timişoarei 6 zone de logistice, toate fiind private.

 

Inovare şi Clustering

Strategia Regionala de Inovare 2009-2013 este documentul strategic elaborat în strânsă legătură cu Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii Vest. În esenţă, Strategia Regională de Inovare este documentul care îşi propune să implice toate resursele CDTI disponibile în vederea creşterii competitivităţii Regiunii Vest. Mai mult decât atât, în scopul de a atinge aceste obiective specifice, în noul document RIS al Regiunii Vest a fost acordată  o atenţie deosebită următoarelor 3 axe strategice:

1.   Sprijinirea infrastructurii de inovare, care generează valoare adăugată când vorbim despre produse, soluţii, tehnologii

2. Sprijinirea inovării în cadrul întreprinderilor, de asemenea, bazându-se pe internaţionalizarea lor

3.    Promovarea culturii de inovare la nivel regional

 Crearea următoarelor entităţi sunt un rezultat direct al măsurilor Strategiei Regionale de Inovare puse în aplicare în Regiunea Vest, România:

Asociaţia Automotivest - iniţiativă de cluster în sectorul automotive

Tehimpuls - Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic

Clusterul TIC (Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor) - Regiunea Vest România