CALITATE INALTA A RESURSELOR UMANE
Home / 5 motive pentru a investi / Calitate inalta a resurselor umane

1.     Calitate înaltă a resurselor umane

În 2009, populaţia Regiunii Vest a fost de 1,919,434 de locuitori, care au reprezentat 8,94% din populaţia României. În 2009, populaţia totală în vârstă de muncă (grupa de vârstă15-64 ani), a fost de 1.373.449 persoane. Din acest total, populaţia activă din punct de vedere economica fost de 867.000 persoane, din care 94%  a reprezentat populaţia ocupată.

Competitivitatea din Europa de Est este confirmată de costurile forţei de muncă, reprezentată de venitul mediu săptămânal în sectorul privat, care este evaluat pentru România la 106 euro (FedEE sursă, 2010).

În Regiunea Vest,  calificarea profesională este asigurată de sistemul public de învăţământ pe parcursul liceului şi a facultăţii, asigurând o acoperire foarte bună a tuturor domeniilor de calificare (specializări şi meserii) la toate nivelurile de calificare. Totalul populaţiei ocupate are cel mai mare procent de persoane cu grad de studii medii - 37,7% -, urmat de oameni instruiţi profesional, reprezentând 26,6% din total. În acelaşi timp, o valoare în creştere de 17,4% din populaţia în vârstă de muncă ocupată (15-64 ani) în anul 2009, au studii universitare.

Infrastructura industrială a Regiunii Vest a fost susţinută, de asemenea, de o educaţie de înaltă calitate dar şi infrastructura de cercetare, centrate pe Universitatea Politehnica din Timişoara, una dintre cele mai prestigioase universităţi tehnice din spaţiul sud-est european.

Calificarea profesională a forţei de muncă din Regiunea Vest este atinsă în 14 universităţi din regiune (7 de stat şi 7 universităţi particulare), precum şi printr-o reţea extinsă de furnizori de învăţământ tehnic. Împreună cu calificarea profesională, multilingvismul care caracterizează populaţia multi-etnică a regiunii, precum şi o bună cunoaştere a limbilor străine au fost alţi factori favorabili pentru investiţiile străine în Regiunea Vest. Dinamica învăţământului universitar este dat de numărul de absolvenţi, care a ajuns în anul 2009 la un total de 20.789.

În acest sens, este demn de menţionat faptul că există 12 licee din regiune care atribuie diplome de abslovire  în cinci limbi diferite (germană, maghiară, sârbă, slovacă, şi croată) şi, că din 1989, există de asemenea, şcoli cu predare în limbi de circulaţie internaţională. În plus, universităţile din regiune oferă cursuri în limba germană şi engleză pentru anumite specializări.

Instituţiile de cercetare ale regiunii acoperă o gamă largă de domenii ştiinţifice, cum ar fi: construcţii din fier (vagoane), construcţii de maşini, creştere viţă de vie, silvicultură, fierărie şi metalurgie, minerit şi securitate minieră, sudare, chimie şi electrochimie, fizică, ecologie, construcţii, sănătate publică, maşini hidraulice, utilaje agricole, medicamente, ştiinţe sociale, etc.