CO2FREE
Home / Proiecte / CO2FREE

 

Conferinţa "Economia sustenabilă", Donegal, 12 septembrie 2012

Consiliul Districtului Donegal organizează în data de 12 septembrie 2012 în Donegal, Irlanda, conferinţa finală a proiectului Co2Free - Cooperare pentru promovarea energiilor regenerabile şi a eficienţei energetice, finanţat în cadrul Programului de Cooperare Teritorială Interreg IVC.

În cadrul conferinţei cu tema "Economia sustenabilă" vor fi prezentate rezultatele obţinute în urma schimbului de bune practici  bune practici în domenii precum: energii regenerabile, eficienţă energetică şi transporturi dintre 10 regiuni membre ale consorţiului proiectului, provenind din 8 ţări europene - Irlanda, Marea Britanie, Suedia, Bulgaria, Spania, Austria, Finlanda şi România.

Principalele activităţi ale proiectului au fost orientate către schimbul de experienţă dintre regiunile partenere, transferul şi adaptarea de bune practici contextului propriu fiecărei regiuni în parte şi transpunerea acestora în planuri de acţiune care vor fi implementate în cadrul viitoarelor programe de dezvoltare finanţate prin Fondurile Structurale.

*

Regiunea Vest este reprezentată prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în cadrul consorţiului proiectului Co2Free care este format din 10 membri - autorităţi locale şi regionale, reţele europene şi organizaţii specializate pe domenii specifice de dezvoltare durabilă - provenind din 8 ţări europene (Irlanda, Marea Britanie, Suedia, Bulgaria, Spania, Austria, Finlanda şi România). Proiectul Co2Free a debutat în luna octombrie 2010 şi se va finaliza în luna decembrie 2012.

Cele două planuri de acţiune dezvoltate în cadrul proiectului Co2Free de către ADR Vest se încadrează în două dintre cele 5 domenii vizate de bunele practici identificate în cadrul proiectului: construcţii sustenabile şi energii regenerabile.

Astfel pe de-o parte, sunt urmărite dezvoltarea şi implementarea de soluţii tehnice adaptate diferitelor tipuri de clădiri din Regiunea Vest în vederea creşterii eficienţei energetice a acestora, pe de altă parte este vizată creşterea gradului de utilizare a biomasei ca sursă de energie regenerabilă de încălzire pentru locuinţe din Regiunea Vest.

Pentru mai multe informaţii despre proiect, planurile de acţiune şi conferinţa "Economia sustenabilă", vă rugăm să consultaţi pagina de internet a Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, www.adrvest.ro, pagina de internet a Regiunii Vest,  www.regiuneavest.ro, sau pagina de internet a proiectului Co2Free, www.co2free-project.eu

 

CO2FREE - Cooperare pentru promovarea energiilor regenerabile şi a eficienţei energetice

Proiectul  Co2Free  este un proiect finanţat în cadrul Programului INTERREG IVC, fiind declarat de către Comisia Europeană un proiect Fast Track, mai precis un proiect de capitalizare care beneficiază de o expertiză suplimentară din partea CE. Proiectul este derulat în cadrul un consorţiu format din 10 organizaţii provenind din 8 ţări europene (Irlanda, Marea Britanie, Suedia, Bulgaria, Spania, Austria, Finlanda şi România). Proiectul a debutat în octombrie 2010 şi are o durată de 2 ani.

Obiectivul Co2Free este de a oferi autorităţilor regionale şi locale instrumente specifice pentru abordarea conceptelor de eficienţă energetică şi transport durabil, prin dezvoltarea unor planuri de acţiune în colaborare cu actorii regionali interesaţi si care vor fi implementate în cadrul viitoarelor programe de dezvoltare finanţate prin Fondurile Structurale, în fiecare regiune parteneră.

Cele 9 regiuni partenere au identificat 10 bune practici în domeniile energiei regenerabile, green ICT, eficienţă energetică şi transporturi, iar Regiunea Vest va beneficia de expertiză din partea organizaţiilor care au dezvoltat trei dintre aceste bune practici, respectiv:

  • Sisteme informatice de monitorizare a consumului şi de economisire a energiei în clădiri, bună practică propusă de către Fomento de San Sebastian, Regiunea San Sebastian, Spania
  • Staţii de încărcare fotovoltaice pentru maşini electrice, bună practică propusă de către Guvernul Regional al Carinthiei, Regiunea Carinthia, Austria