ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Home / Enterprise Europe Network

Începând cu 1 ianuarie 2015, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Tehimpuls - Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic şi Universitatea din Craiova implementează proiectul comun "Boosting Smart and Innovation-Driven Growth for Romanian SMEs",  în cadrul Consorțiului Ro-Boost SMEs.

Obiectivul general al Consorţiului „Ro-Boost SMEs" este dezvoltarea unei structuri de suport pentru IMM-urile din cele două regiuni de dezvoltare, Sud-Vest Oltenia şi Vest, ce formează Macroregiunea IV, prin intermediul căreia urmăreste să furnizeze un set integrat de servicii de informare, sprijin şi consiliere, care să sprijine IMM-urile să exploateze oportunităţile europene de dezvoltare a afacerilor.

SERVICII:

 • Informare și suport

Consorțiul Ro-Boost SMEs furnizează un set de servicii de bază de informare şi consiliere pe teme europene pentru toate tipurile de IMM-uri, precum şi alţi actori relevanţi (universităţi, organizaţii de cercetare şi transfer tehnologic, clustere).

Domeniile abordate cuprind:

 • Legislaţie şi politici în Uniunea Europeană
 • Programe de Finanţare Europene
 • Inovare şi Transfer Tehnologic
 • Acces la noi pieţe (în UE şi ţările asociate)
 • Acces la finanţare (surse transnaţionale publice şi private)
 • Proprietate Intelectuală
 • Eficienţă energetică şi a resurselor
 • Îmbunătățirea capacității de management

 • Internaționalizare

Serviciile de internaționalizare constă în sprijinirea IMM-urilor pentru identificarea de parteneri în alte state UE sau asociate, cu ajutorul unor instrumente de intermediere specifice Reţelei Enterprise Europe Network:

 • Parteneriate transaţionale
  - De afaceri
  - Tehnologice
  - Pentru proiecte europene
Facilitarea de parteneriate se face şi prin sesiuni de brokeraj, misiuni economice.

 • Management al inovării

IMM-urile cu potențial crescut de inovare, fie deja implicate în astfel de procese, fie care urmează să demareze acțiuni de cercetare-inovare în cadrul companiei în vederea creşterii productivităţii şi competitivităţii, beneficiază, prin intermediul Consorţiului Ro-Boost SMEs de două servicii privind creşterea capacităţii de management al inovării:

Servicii pentru creşterea capacității de management al inovării
Metodele și instrumentele de analiză și îmbunătățire a sistemelor de management al inovării sunt furnizate cu sprijinul Academiei IMP3rove. Această metodă de evaluare și îmbunătățire a managementului inovării este cea mai complexă metodă existentă la nivel european, fiind recunoscută de Comisia Europeană.

Servicii de Sprijin pentru IMM-urile participante la programul Instrumentul pentru IMM-uri din cadrul Orizont 2020
Beneficiarii proiectelor câștigătoare în cadrul competițiilor Instrumentul pentru IMM-uri sunt sprijiniți de experții Ro-Boost SMEs să identifice consultanți de tip coach care să îi consilieze pe teme de inovare pe parcursul implementării proiectelor. Astfel, IMM-urile au acces la o bază de date europeană de experți cu o bogată experiență în procese de inovare din domenii diverse.

Prezentare servicii oferite în cadrul Enterprise Europe Network

CONTACT: office-een@adrvest.ro

Niciun partener nu a fost gasit in baza de date.