PROSESC
Home / Proiecte / PROSESC

 

Proiectul PROSESC - Servicii Suport pentru Sustenabilitate şi Competitivitate în Europa

Comitetul de Monitorizare al Programului INTERREG IVC a aprobat în data de 5 noiembrie 2009 proiectul PROSESC - Producer Services for European Sustainability and Competitiveness (Servicii Suport pentru Sustenabilitate şi Competitivitate în Europa).

Bugetul proiectului  PROSESC este de 1 295 594,12 EUR (din care 1 002 311,2 EUR finanţare din partea Fondului European de Dezvoltare Regională).  Perioada de implementare a acestui proiect este noiembrie 2009-octombrie 2012.

Consorţiul acestui proiect este compus din Agenţia de Dezvoltare a Regiunii Stuttgart (lider de proiect), Universitatea din Herdfordshire (Marea Britanie), Directoratul General pentru Cercetare-Dezvoltare-Inovare din Ministerul pentru Inovare şi Industrie al Regiunii Galicia (Spania), Centrul Naţional pentru Energie Regenerabilă (Slovenia), Agenţia de Inovare Regională a Regiunii Vest Panonia (Ungaria), Provincia Torino (Italia), Consiliul Municipal Norfolk (Marea Britanie) şi ADR Vest (România).

Obiectivul principal al proiectului este să îmbunătăţească politicile europene privind sustenabilitatea ecologică şi competitivitatea sectorului de transport rutier prin sprijinirea serviciilor de suport pentru acesta şi prin facilitarea schimburilor de experienţă şi de bune practici între regiunile participante, un accent important fiind pus pe transferul de expertiză avansată din partea unor instuţii academice cu profil relevant.

Activităţile proiectului vor fi realizate în cadrul a mai mai multe grupuri de lucru focalizate pe teme precum contribuţia serviciilor de suport pentru producători la sustenabilitatea sectorului de transport, rolul clusterelor în economiile regionale, dinamica inovărilor privind sustenabilitatea sectorului de transport în regiunile partenere, sinergii inter-sectoriale relevante, etc.. Pentru a stimula diseminarea know-how-ului relevant privind sustenabilitatea sectorului de transport rutier se vor organiza seminarii la care vor participa cercetători şi experţi de marcă în acest domeniu. Un rezultat important al proiectului va fi construirea unei reţele de comunicare şi de schimb de experienţe şi bune practici în care vor putea participa autorităţile locale din regiunile participante şi alţi factori interesaţi. De asemenea, proiectul va furniza regiunilor participante expertiză de calitate în vederea actualizărilor documentelor stratetice de planificare publică şi pentru susţinerea adaptării sectoarelor industriale la cerinţele unui sistem de transport sustenabil şi competitiv.


S-a lansat site-ul oficial al proiectului PROSESC. 

 

 

Conferinta Finala PROSESC, 8-11 octombrie 2012, Stuttgart, Germania

Pe parcursul ultimilor doi ani si jumatate, partenerii PROSESC (Corporaţia de Dezvoltare a Regiunii Stuttgart (lider de proiect), Universitatea din Herdfordshire (Marea Britanie), Directoratul General pentru Cercetare - Dezvoltare - Inovare din Ministerul pentru Inovare şi Industrie al Regiunii Galicia (Spania), Centrul Naţional pentru Energie Regenerabilă (Slovenia), Agenţia de Inovare Regională a Regiunii Vest Panonia (Ungaria), Provincia Torino (Italia), Consiliul Municipal Norfolk (Marea Britanie) şi ADR Vest (România), au contribuit la creșterea gradului de conștientizare a importanței serviciilor de inovare. Totodata au sprijinir autoritățile regionale in a identifica, dezvolta și împărtăși strategii proactive de a îmbunătăți sprijinul public pentru astfel de servicii și întreprinderile care le furnizează.

PROSESC a sprijinit dezvoltarea de soluții de mobilitate inovatoare și complexe pentru transportul rutier în viitor și a adus Europa mai aproape de obiectivele comune in ceea ce priveste transportul durabil.

Conferința finală a proiectului va avea loc în Germania, Stuttgart, pe data de 9 octombrie 2012. Pe parcursul conferinței vor fi prezentate si discutate rezultatele proiectului precum si soluții tehnologice și viziuni de viitor pentru o mobilitate durabilă.

Conferința este integrata într-o serie de alte evenimente în domeniul mobilității durabile, cum ar fi Congresul F-Cell, Târgul bateria și depozitare, Ziua tehnologiei e-mobil, vizite de studiu și ateliere de lucru comune cu companii belgiene și instituții din domeniul e-mobilității și, astfel, oferă o mare valoare pentru vizitatori.

Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați www.prosesc.org.