NEWS
Home / News

Competiția Regională „ScaleUP” 2017

09/11/2017

Competiția Regională "ScaleUP" 2017

din cadrul Evenimentului Regional Anual de Inovare Innomatch 2017


Aflat la cea de-a 5-a ediție, Evenimentul Regional Anual de Inovare Innomatch2017 organizat de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în parteneriat cu Asociația Tehimpuls, va avea loc în data de 12 decembrie 2017 la Venue Timișoara (Strada Divizia 9 Cavalerie 64, Timișoara 300254).


Evenimentul reprezintă o  , beneficiind atât de prezență națională, cât și internațională.


În cadrul ediției 2017 anul acesta va avea loc Competiția Regională „ScaleUP" 2017 prin care se urmărește selectarea a trei IMM-uri inovatoare pentru a fi sprijinite să își scaleze afacerea.


Competiția este deschisă IMM-urilor din orice sector economic din Regiunile Vest și Sud-Vest Oltenia, cu o vechime de minim 3 ani și bazate pe inovare. Companiile participante la competiție vor avea posibilitatea să își prezinte planurile de scalare a afacerii în format de tip "pitching" în fața întregului auditoriu din cadrul Evenimentului Regional Anual de Inovare Innomatch2017.

Companiile câștigătoare vor beneficia de un pachet complet de consultanță alcătuit din:

 • Realizarea strategiei pentru scalarea afacerii
 • Coaching pentru implementarea strategiei pentru scalarea afacerii
 • Sesiuni de instruire dedicate temelor specifice etapei de scalare (ex. managementul inovării, leadership, scalare internațională)
 • Suport în identificarea de parteneri strategici internaționali
 • Consultanță individuală pentru accesarea de noi piețe internaționale
 • Promovarea companiei în plan internațional.


Competiția Regională "ScaleUP" 2017 se va desfășura astfel:

 1. Completarea Formularului de Înregistrare la Competiție

Formularul de înregistrare se regăsește în pachetul de documente. De asemenea, acesta poate fi obținut și prin contactarea echipei One-Stop-Shop Enterprise Europe Network din cadrul ADR Vest, la adresa de e-mail office-een@adrvest.ro, sau la telefon 0256 491 923, solicitând conectarea cu

Raluca Cibu-Buzac, Director Politici Regionale și Internaționalizare și Coordonator EEN pentru Regiunile Vest și Sud-Vest Oltenia.

Karla Hațegan, Șef Birou Implementare Servicii IMM-EEN


Următoarele documente sunt solicitate în vederea coroborării informațiilor din formularul de înregistrare:

 • Certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului
 • Declarația privind încadrarea la categoria IMM (Anexa 3) și raportul generat pe platforma comisiei europene de autoevaluare
 • Raportul de auto-evaluare aferent declarației privind încadrarea în categoria de IMM obținut de pe platforma Comisiei Europene, aici.
 • Copii scan ale bilanțurilor financiar-contabile prescurtate pentru ultimii 2 ani fiscali încheiați (2015, 2016)


Formularul de înregistrare completat împreună cu anexele anterior menționate se vor transmite prin email la adresa office-een@adrvest.ro. Termenul limită de transmitere a formularelor este 06 decembrie 2017.

2. Verificarea formularelor și contactarea aplicanților

În urma transmiterii formularelor completate, echipa ADR Vest va verifica conformitatea aplicanților cu cerințele minime stabilite în Procedura de Evaluare. Aplicanții care nu întrunesc cerințele obligatorii vor fi notificați cu privire la excluderea din competiție. Aplicanții care întrunesc cerințele minime vor fi invitați să pregătească și să transmită organizatorilor prezentarea pe care o vor susține în cadrul sesiunii de "pitching" până la data de 11 decembrie 2017, pe e-mail la adresa office-een@adrvest.ro.

3. Participarea la sesiunea de "pitching"

În cadrul Evenimentului Regional Anual de Inovare Innomatch2017 din data de 12 decembrie 2017 va fi organizată o sesiune de tip "pitching" în cadrul căreia aplicanții își vor prezenta afacerea și strategia de scalare în fața auditoriului. Prezentarea va fi punctată în etapa de evaluare de către echipa de experți ADR Vest.

4. Evaluarea formularelor de înregistrare

Comisia de evaluare alcătuită din experți din cadrul ADR Vest se va întruni în perioada 13-14 decembrie 2017 pentru evaluarea formularelor de înregistrare în baza grilei de evaluare. Clasamentul va fi stabilit în baza punctajelor acordate de comisia de evaluare.

5. Anunțarea câștigătorilor

Lista clasamentului va fi publicată pe pagina web www.regiuneavest.ro în data de 15 decembrie 2017, primii 3 din clasament urmând să beneficieze de programul pentru scalarea afacerii derulat de ADR Vest în contextul Enterprise Europe Network. Contestațiile vor putea fi depuse în perioada 18-20 decembrie 2017 și rezultatele soluționării acestora se vor anunța în data de 21 decembrie. Rezultatele finale vor fi publicate pe pagina web antemenționată în data de 22 decembrie 2017.

< back